logo vnedu-tracuudiem.com

Tra cứu điểm, kết quả học tập các cấp 1, 2, 3 trên toàn quốc

Học sinh cấp 1, cấp 2: Đạt 8 điểm có được học sinh giỏi không?

Điểm số là vấn đề được nhiều các bậc phụ huynh, học sinh quan tâm bởi từ đó sẽ đánh giá được quá trình học tập và sự tiến bộ của học sinh. Vậy 8 điểm có được học sinh giỏi không? Điều kiện để xếp loại học sinh theo những tiêu chí nào?…

1. Điều kiện xếp loại học sinh xuất sắc, giỏi các cấp

Từ năm học 2024-2025, điều kiện xếp loại và khen thưởng học sinh các cấp Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông được thay đổi và quy định cụ thể tại Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT, Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT.

Nhưng hiện nay năm học 2023-2024, tùy từng lớp sẽ thực hiện những Thông tư khác nhau nên điều kiện xếp loại học sinh xuất sắc, giỏi các cấp có sự khác biệt như:

Đối với Học sinh Xuất sắc

Năm học Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông
Năm học 2023-2024 Lớp 1, 2, 3, 4: Thực hiện theo đúng Quy định của Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT:

– Kết quả giáo dục: Xuất sắc

+ Kết quả học tập: Tốt;

+ Phẩm chất, năng lực: Tốt;

+ Bài kiểm tra định kỳ cuối năm của các môn đạt từ 09 điểm trở lên.

Lớp 5: Thực hiện theo đúng quy định của Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT) quy định tiêu chí xếp loại Học sinh Xuất sắc tương tự như Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT

Lớp 6, 7, 8: Thực hiện theo đúng Quy định của Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT:

– Kết quả rèn luyện: Tốt

– Kết quả học tập: Tốt

– Điểm trung bình của ít nhất 06 môn học đạt từ 09 điểm trở lên.

Lớp 9: Thực hiện theo đúng Quy định của Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT chưa có cơ chế khen thưởng Học sinh Xuất sắc

Lớp 10, 11: Thực hiện theo đúng Quy định của Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT:

– Kết quả rèn luyện: Tốt

– Kết quả học tập: Tốt

– Điểm trung bình của ít nhất 06 môn học đạt từ 09 điểm trở lên.

Lớp 12: Thực hiện theo đúng Quy định của Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT chưa có cơ chế khen thưởng Học sinh Xuất sắc

Năm học 2024-2025 trở đi Áp dụng chung cho cả cấp học theo quy định tại Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT Áp dụng chung cho cả cấp học theo quy định của Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT Áp dụng chung cho cả cấp học theo quy định của Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT

 

>> Tra kết quả học tập, điểm thi và xếp loại nhanh nhất tại VnEdu.vn tra điểm

Đối với học sinh Giỏi

Năm học Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông
Năm học 2023-2024 Đối với cấp tiểu học, không có khen thưởng danh hiệu Học sinh Giỏi, thay vào đó là danh hiệu Học sinh Tiêu biểu, khi đáp ứng các điều kiện sau:

– Kết quả giáo dục: Tốt;

+ Kết quả học tập: Tốt;

+ Phẩm chất, năng lực: Tốt;

+ Bài kiểm tra định kỳ cuối năm của các môn đạt từ 07 điểm trở lên.

– Có ít nhất một môn học có thành tích xuất sắc; hoặc có tiến bộ một cách rõ rệt ít nhất một phẩm chất, năng lực nào đó;

– Học sinh được cả lớp công nhận.

Lớp 6, 7, 8: Thực hiện theo đúng Quy định của Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT

– Kết quả rèn luyện: Tốt

– Kết quả học tập: Tốt

Lớp 9: Thực hiện theo đúng Quy định của Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT, sửa đổi bởi Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT

– Điểm trung bình tất cả môn học phải đạt từ 8 điểm để được học sinh giỏi;

– Điểm trung bình môn học của một trong ba môn Toán, Ngữ Văn, Ngoại Ngữ phải đạt từ 8 điểm trở lên;

– Đối với trường chuyên có thêm điều kiện ràng buộc là môn chuyên có điểm trung bình môn học đạt từ 8 trở lên;

– Điểm trung bình môn học không môn nào dưới 6,5 điểm;

– Đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét (Thể dục) phải đạt loại Đ (Đạt).

Lớp 10, 11:  Thực hiện theo đúng Quy định của Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT

– Kết quả rèn luyện: Tốt

– Kết quả học tập: Tốt

Lớp 12: Thực hiện theo đúng Quy định của Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT, sửa đổi bởi Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT

– Điểm trung bình tất cả môn học từ 8 điểm để được học sinh giỏi;

– Điểm trung bình môn học của một trong ba môn Toán, Ngữ Văn, Ngoại Ngữ phải đạt từ 08 điểm trở lên;

– Đối với trường chuyên có thêm điều kiện ràng buộc là môn chuyên có điểm trung bình môn học đạt từ 08 trở lên;

– Điểm trung bình môn học không môn nào dưới 6,5 điểm;

– Đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét (Thể dục) phải đạt loại Đ (Đạt).

Năm học 2024-2025 trở đi Áp dụng như năm học 2023-2024, theo quy định của Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT Áp dụng chung cho cả cấp học như năm học 2023-2024 theo quy định của Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT Áp dụng chung cho cả cấp học như năm học 2023-2024 theo quy định của Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT

 

8-diem-co-duoc-hoc-sinh-gioi-khong1

8 điểm có được học sinh giỏi không cấp 1?

>> Xem thêm: Học sinh THCS, THPT điểm thi 1 môn dưới 5 có lên lớp không?

2. Đạt 8 điểm có được Học sinh Giỏi không?

8 điểm có được học sinh giỏi không cấp 1?

Học sinh cấp 1 theo quy định tại Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT, năm học 2023-2024 sẽ có 02 chế độ khen thưởng là danh hiệu Học sinh Xuất sắc và Học sinh Tiêu biểu, trên thực tế không còn áp dụng chế độ khen thưởng danh hiệu Học sinh Giỏi.

8 điểm có được học sinh giỏi không cấp 2?

Ở cấp THCS tùy từng lớp học sẽ thực hiện thông tư khác nhau, cụ thể như:

Lớp 6, 7, 8 thực hiện theo thông tư 22/2021/TT-BGDĐT

– Tất cả các môn học có Điểm trung bình môn học kỳ (ĐTBmhk) và Điểm trung bình môn cả năm (ĐTBmcn) đạt từ 6,5 điểm trở lên;

– Có ít nhất 06 môn học có điểm trung bình môn học kỳ và cả năm đạt từ 8 điểm trở lên.

Theo đó trung bình môn của học sinh lớp 6, 7, 8 đạt 08 điểm từ 06 môn học trở lên sẽ đạt danh hiệu Học sinh Giỏi và đáp ứng đủ các tiêu chí theo quy định.

Lớp 9 thực hiện theo thông tư 58/2011/TT-BGDĐT

– Điểm trung bình tất cả các môn học đạt từ 8 điểm trở lên;

– Có ít nhất 01 trong 03 môn học Toán, Ngữ Văn, Ngoại Ngữ có điểm trung bình môn đạt từ 8 điểm trở lên.

Như vậy trung bình tất cả môn học của học sinh lớp 9 đạt 8 điểm và có 1 trong 3 môn chính đạt 08 điểm sẽ đạt danh hiệu Học sinh Giỏi và đáp ứng đủ các tiêu chí theo quy định.

>>> Xem thêm: Quy định đánh giá, xếp loại học sinh Tiểu học, THCS, THPT mới nhất

3. Học sinh THCS 8 điểm có được giấy khen?

Căn cứ theo Điều 15 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về khen thưởng trong năm học 2023 – 2024 quy chế khen thưởng đối với học sinh cấp 2 sẽ khác nhau, cụ thể như sau:

Đối với học sinh lớp 6, 7, 8: Việc tặng giấy khen được thầy Hiệu trưởng thực hiện vào cuối năm học và khen thưởng đối với:

– Học sinh Xuất sắc: Bao gồm các học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Tốt, kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt và có ít nhất 6 môn học được đánh giá bằng nhận xét kết hợp với đánh giá bằng điểm số có ĐTBmcn đạt từ 9,0 trở lên.

– Học sinh Giỏi: Các học sinh có kết quả rèn luyện cả năm được đánh giá mức Tốt và kết quả học tập cả năm học được đánh giá ở mức Tốt.

– Học sinh có thành tích đột xuất trong rèn luyện và học tập trong năm học.

Đối với học sinh lớp 9: Được Hiệu trưởng tặng giấy khen đối với những học sinh có những thành tích nổi bật, tiến bộ vượt bậc trong rèn luyện, học tập.

Qua bài viết trên đã chia sẻ thông tin giải đáp thắc mắc: 8 điểm có được học sinh giỏi không? cùng với các điều kiện để đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc, Học sinh giỏi. Từ đó học sinh sẽ nên chú ý hơn trong học tập và rèn luyện để có được kết quả tốt nhất. Hãy theo dõi VnEdu thường xuyên để cập nhật thêm nhiều bài viết bổ ích một cách nhanh nhất nhé

TIN GIÁO DỤCxem thêm >>
cach-xet-diem-hoc-sinh-gioi-cap-3 Tìm hiểu phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ giúp các em học sinh xây dựng kế hoạch ôn tập hiệu quả để đạt số điểm trong kỳ thi quan trọng kết thúc 12 năm học và xét tuyển vào các trường Đại học mơ ước. Hãy cùng tham khảo bài viết […] 7-diem-co-duoc-hoc-sinh-gioi-khong Một môn thi đạt 7 điểm có được học sinh giỏi không? Điểm số sẽ là yếu tố quyết định đến các danh hiệu đạt được trong quá trình học tập của bản thân. Vậy khi một môn 7 điểm có được học sinh giỏi không? Bạn đọc hãy cùng tham khảo thông tin bài viết dưới đây để giải đáp thắc […] cach-xet-diem-hoc-sinh-gioi-cap-3 Cách xét điểm học sinh giỏi cấp 3 mới nhất 2024 Việc xét điểm học sinh giỏi cấp 3 là rất quan trọng để đánh giá khả năng và năng lực của học sinh, từ đó có những biện pháp hỗ trợ và định hướng phù hợp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách xét điểm […] Những Khó Khăn Trong Học Tập Của Học Sinh THCS Học tập là một phần quan trọng trong cuộc sống của học sinh THCS. Đây là giai đoạn quan trọng để xây dựng nền tảng kiến thức và kỹ năng cho sự phát triển sau này. Tuy nhiên, không phải học sinh nào cũng có thể đạt được thành tích […] co-nen-danh-gia-hoc-sinh-qua-diem-so2 Có nên đánh giá, xếp loại học sinh qua điểm số? Hiện nay điểm số là kết quả để đánh giá cả  quá trình học tập của học sinh, tuy nhiên trên thực tế bảng điểm cao chưa chắc tỉ lệ thuận với việc giỏi các kỹ năng thực tế. Vậy có nên đánh giá học sinh qua điểm số? 1. […]