logo vnedu-tracuudiem.com

Tra cứu điểm, kết quả học tập các cấp 1, 2, 3 trên toàn quốc

Học sinh THCS, THPT điểm thi 1 môn dưới 5 có lên lớp không?

Học sinh điểm như thế nào thì ở lại lớp? 1 môn dưới 5 có lên lớp không? Điểm trung bình môn dưới 5 có phải thi lại không?… Điều kiện được lên lớp hoặc thi lại của học sinh THCS, THPT đã được pháp luật quy định cụ thể, hãy cùng tìm hiểu cụ thể trong bài viết dưới đây.

1. Điều kiện lên lớp, ở lại lớp bậc THPT, THCS

Năm học 2023 – 2024 đối với từng khối lớp sẽ có sự khác nhau về điều kiện ở lại lớp, cụ thể như:

Điều kiện ở lại lớp THPT, THCS theo Thông tư 58

Khối lớp 9 và 12 sẽ áp dụng theo Thông tư 58/2021/TT-BGDDT, trong đó điều 15 có quy định học sinh đủ các điều kiện được lên lớp cụ thể như:

 • Hạnh kiểm và học lực từ trung bình trở lên;
 • Nghỉ không quá 45 buổi học trong một năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại).

Trường hợp các học sinh không được lên lớp bao gồm:

 • Nghỉ quá 45 buổi học trong năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại);
 • Học lực cả năm loại Kém hoặc học lực và hạnh kiểm cả năm loại yếu;
 • Sau khi đã được kiểm tra lại một số môn học, môn đánh giá bằng điểm có điểm trung bình dưới 5,0 hay môn đánh giá bằng nhận xét bị xếp loại CĐ, để xếp loại lại học lực cả năm nhưng vẫn không đạt loại trung bình.
 • Hạnh kiểm cả năm xếp loại yếu, nhưng không hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện trong kỳ nghỉ hè nên vẫn bị xếp loại yếu về hạnh kiểm.

Khi học sinh thuộc một các trường hợp ở trên sẽ không được lớp. Đối với học sinh bậc THCS, THPT việc lên lớp hay ở lại lớp có vai trò quan trọng bởi còn ảnh hưởng đến chất lượng học tập. Ngoài ra đây còn là yêu cầu cơ bản về năng lực học tập của mỗi học sinh.

mot-mon-duoi-5-co-len-lop-khong1

Các khối lớp học THCS, THPT sẽ có điều kiện lên lớp, ở lại lớp không giống nhau

>> Tìm hiểu thêm: Bậc THCS, THPT học sinh điểm trung bình môn dưới 3,5 có phải thi lại không? 

Điều kiện lên lớp, ở lại lớp THPT, THCS theo Thông tư 22

Các khối lớp 6, 7, 8, 10, 11 trong năm học 2023 – 2024 sẽ áp dụng theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT, trong đó học sinh có đủ các điều kiện dưới đây thì được lên lớp hoặc được công nhận hoàn thành chương trình THCS, THPT:

 • Kết quả rèn luyện cả năm học (bao gồm kết quả đánh giá lại sau khi rèn luyện trong kì nghỉ hè theo quy định tại Điều 13 Thông tư này) được đánh giá mức Đạt trở lên.
 • Kết quả học tập cả năm học (bao gồm kết quả đánh giá lại các môn học theo quy định tại Điều 14 Thông tư này) được đánh giá mức Đạt trở lên.
 • Nghỉ học không quá 45 buổi trong một năm học (tính theo kế hoạch giáo dục 01 buổi/ngày được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm nghỉ học có phép và không phép, nghỉ học liên tục hoặc không liên tục).

Như vậy theo quy định tại Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT chỉ có 2 trường hợp học sinh sẽ cần phải ở lại lớp hẳn là nghỉ quá 45 ngày và kết quả học tập cùng kết quả rèn luyện được xếp ở mức chưa đạt.

Có thể thấy rằng Thông tư mới này đã loại bỏ quy định học sinh có điểm trung bình dưới 2,0 xếp loại kém phải ở lại lớp hẳn.

Mặc dù vậy để được đánh giá ở mức đạt học sinh sẽ cần đáp ứng được các tiêu chí như:

 • Có nhiều nhất 01 (một) môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Chưa đạt.
 • Có ít nhất 06 (sáu) môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên; không có môn học nào có ĐTBmhk, ĐTBmcn dưới 3,5 điểm.

2. Điểm thi 1 môn dưới 5 có lên lớp không?

Căn cứ theo những Thông tư được áp dụng theo từng khối lớp bậc THCS và THPT ở trên có thể thấy các trường hợp không được lên lớp bao gồm:

– Nghỉ quá 45 buổi học trong năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại);

– Học lực cả năm loại Kém hoặc học lực và hạnh kiểm cả năm loại yếu;

– Sau khi đã được kiểm tra lại một số môn học, môn đánh giá bằng điểm có điểm trung bình dưới 5,0 hay môn đánh giá bằng nhận xét bị xếp loại CĐ, để xếp loại lại học lực cả năm nhưng vẫn không đạt loại trung bình.

– Hạnh kiểm cả năm xếp loại yếu, nhưng không hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện trong kỳ nghỉ hè nên vẫn bị xếp loại yếu về hạnh kiểm.

 Có thể thấy rằng điểm thi chỉ là một trong những thành phần để tính điểm trung bình môn học cũng như xét học lực:

– Trong trường hợp học sinh có 1 môn tổng ĐTB cuối năm dưới 5,0 và không có môn nào dưới 3.5, đồng thời có ít nhất 6 môn có điểm trung bình cả năm trên 5.0 thì khả năng cao là học lực Đạt sẽ không phải thi lại mà vẫn được lên thẳng lớp.

– Trường hợp học sinh bị 1 môn thi dưới 5 và điểm trung bình môn lại nằm ở mức 2,0 – 3,4 điểm, học sinh cần phải thi lại. Khi kết quả thi lại đạt đúng tiêu chuẩn học sinh mới đủ điều kiện lên lớp, nếu không tiếp tục ở lại lớp để rèn luyện.

Đối với những học sinh thuộc đối tượng cần phải thi lại hãy ôn luyện và chăm chỉ hơn nữa bởi nếu kết quả thi lại điểm không vượt qua mức trung bình sẽ bị ở lại lớp, điều này gây ra nhiều ảnh hưởng đến quá trình và chất lượng học tập.

Tóm lại nếu thi 1 môn dưới 5 điểm học sinh vẫn có thể lên lớp, nếu sau khi thi lại đạt điểm trung bình trên 5,0. Và sẽ phải ở lại lớp nếu điểm trung bình dưới 5,0 và môn đánh giá bằng nhận xét bị xếp loại chưa đat.

Ngữ văn, Toán dưới 5 có thi lại?

Căn cứ vào điều 16 Thông tư 58/2011/TT-BGDDT quy định như sau:

Học sinh xếp loại hạnh kiểm cả năm học từ trung bình trở lên nhưng học lực cả năm học xếp loại yếu sẽ được chọn một số môn học trong các môn học có điểm trung bình cả năm học dưới 5,0 hoặc kết quả xếp ở mức chưa đạt để thi lại. Kết quả thi lại được thay thế cho xếp loại cả năm học để tính lại điểm trung bình môn học cả năm, xếp loại lại về học lực. Nếu học sinh đạt loại trung bình trở lên sẽ được lên lớp.

Vậy khi học sinh có điểm Ngữ Văn, Toán dưới 5 có thi lại không? Căn cứ theo quy định được chia thành hai trường hợp cụ thể:

– Trường hợp học sinh có hạnh kiểm trên trung bình, học lực đạt mức trên trung bình, tuy nhiên môn Văn, Toán dưới 5 vẫn có thể được xem xét để lên lớp mà không cần thi lai do điểm thi chỉ chiếm một phần trong quy chế xét học lực.

– Trường hợp học sinh có môn Văn, Toán dưới 5 điểm, học lực ở mức yếu thì học sinh sẽ phải thi lại hai môn Văn, Toán hoặc thi một trong hai môn để thay thế điểm thi. Sau khi thi lại kết quả đạt được giúp kéo học lực lên mức trung bình như vậy sẽ được lên lớp.

>>> Xem thêm: Cách đánh giá, xếp loại học sinh Tiểu học, THCS, THPT mới nhất 

mot-mon-duoi-5-co-len-lop-khong2

Điểm trung bình 1 môn dưới 5 thì vẫn sẽ được lên lớp, nếu các bạn đạt học lực trung bình.

3. Điểm trung bình môn dưới 5 có phải thi lại?

– Đối với khối lớp 6, 7, 8, 10, 11 sẽ xét theo thông tư mới Thông tư 22/2021, khi vi phạm một trong những tiêu chí dưới đây sẽ phải thi lại:

 • Có từ 2 (hai) môn học đánh giá bằng nhận xét được đánh giá mức Chưa đạt.
 • Có dưới 6 môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên; Có môn học ĐTBmcn dưới 3,5 điểm.

– Đối với khối 9, 12 sẽ xét thông tư 58/2011 cũ, khi vi phạm một trong những tiêu chí dưới đây sẽ phải thi lại:

 • Điểm trung bình các môn học cả năm dưới 5,0;
 • Có môn điểm trung bình dưới 3,5;
 • Các môn học đánh giá bằng nhận xét đều chưa đạt;

Như vậy căn cứ vào công thức trên bạn có thể thấy rằng để biết được có cần phải thi lại hay không phụ thuộc hoàn toàn vào điểm trung bình môn học cả năm mà điểm này được tính phụ thuộc vào điểm trung bình môn học của học kì 1 và học kì 2.

Vì thế khi thi một môn bị 3,5 điểm chưa xác định được việc bạn có phải thi lại hay không do còn nhiều điểm khác bù trừ.

4. Học sinh thi giữa kì dưới trung bình có sao không?

Kì thi giữa kì là một trong những kì thi không chỉ mang tính chất quyết định điểm số, thành tích mà còn là thời điểm để học sinh nhìn nhận lại kiến thức thời gian qua.

Ở khối THCS, THPT kì thi giữa kì sẽ chiếm 1 trong những điểm số quyết định thành tích học tập của học sinh.

Có nhiều trường hợp học sinh có điểm thi học kỳ cao nhưng các cột điểm còn lại thấp thì điểm học kỳ cũng không thể nào kéo điểm trung bình môn lên cao được bởi điểm kiểm tra  giữa học kỳ, cuối học kỳ chỉ quan trọng hơn các bài kiểm tra khác là điểm nhân hệ số 3, còn bài kiểm tra thường xuyên là điểm hệ số 1, các bài kiểm tra định còn lại là điểm hệ số 2.

Thi giữa kì dưới trung bình có sao không? Đối với học sinh cấp THCS và THPT còn nhiều bài kiểm tra nên nếu điểm thi giữa kỳ có mức điểm dưới trung bình sẽ  không gây tác động quá lớn đến kết quả học tập của cả năm học.

5. Điểm như thế nào thì ở lại lớp?

Cách tính điểm thi lại THCS, THPT

Đối với những học sinh ở bậc THCS, THPT cần phải thi lại khi có điểm trung bình tổng kết năm từ 3,4 xuống 2,0 nên sau khi thi lại nếu kết quả được cải thiện sẽ được tiếp tục lên lớp, ngược lại không đạt cần ở lại lớp. Nên học sinh cần biết cách tính điểm thi lại THCS, THPT xem có được lên lớp hay không, cụ thể như sau:

– Học sinh có điểm trung bình tổng kết các môn cả năm từ 5.0 trở lên, tuy nhiên cả hai môn Văn, Toán đều từ 4.9 đến 3.5 sẽ lựa chọn 1 trong 2 môn (Văn-Toán) để thi lại. Kết quả thi lại đạt 5,0 trở lên thì lên lớp, nếu không đạt sẽ ở lại.

– Học sinh có điểm trung bình tổng kết các môn cả năm từ 4,9 trở xuống nhưng có môn Văn hoặc Toán trên 5, đồng thời các môn khác đều trên 3,5, như vậy học sinh sẽ phải chọn môn thi lại dưới 5,0 để kéo điểm trung bình các môn cả năm lên 5,0.

Những học sinh xếp loại yếu về học lực sẽ được phép lựa chọn thi lại để có thể kéo các môn có điểm trung bình cả năm trên 5,0 từ đó đủ điều kiện lên lớp.

Kết quả thi lại sẽ được thay thế cho điểm trung bình môn cả năm và tính lại điểm trung bình tất cả các môn học. Khi tính lại những học sinh có điểm trung bình các môn cả năm đạt trên 5,0 đủ điều kiện lên lớp.

Thi mấy điểm ở lại lớp?

Trong các Thông tư đang được áp dụng cho bậc THCS, THPT không có quy định rõ ràng cho điểm thi cụ thể để làm điều kiện ở lại lớp do điểm thi chỉ là một phần để tính điểm trung bình môn, điểm trung bình năm học. Có nhiều trường hợp học sinh có điểm thi ở mức dưới trung bình nhưng điểm số trong quá trình học tập ở mức khá vẫn có thể qua môn.

Nên có thể thấy rằng sẽ tùy thuộc vào điểm thi và điểm trên lớp từ đó mới xác định được điểm số tối thiểu cần đạt để lên lớp hay ở lại lớp.

Các thông tin ở trên VnEdu Tra Cứu Điểm đã giải đáp về thắc mắc: 1 môn dưới 5 có lên lớp không? đã giúp bạn đọc hiểu rõ hơn, từ đó trong quá trình học tập cần cố gắng hơn nữa để đủ điều kiện lên lớp, hoàn thành tốt quá trình học tập.

TIN GIÁO DỤCxem thêm >>
cach-xet-diem-hoc-sinh-gioi-cap-3 Tìm hiểu phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ giúp các em học sinh xây dựng kế hoạch ôn tập hiệu quả để đạt số điểm trong kỳ thi quan trọng kết thúc 12 năm học và xét tuyển vào các trường Đại học mơ ước. Hãy cùng tham khảo bài viết […] 7-diem-co-duoc-hoc-sinh-gioi-khong Một môn thi đạt 7 điểm có được học sinh giỏi không? Điểm số sẽ là yếu tố quyết định đến các danh hiệu đạt được trong quá trình học tập của bản thân. Vậy khi một môn 7 điểm có được học sinh giỏi không? Bạn đọc hãy cùng tham khảo thông tin bài viết dưới đây để giải đáp thắc […] cach-xet-diem-hoc-sinh-gioi-cap-3 Cách xét điểm học sinh giỏi cấp 3 mới nhất 2024 Việc xét điểm học sinh giỏi cấp 3 là rất quan trọng để đánh giá khả năng và năng lực của học sinh, từ đó có những biện pháp hỗ trợ và định hướng phù hợp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách xét điểm […] Những Khó Khăn Trong Học Tập Của Học Sinh THCS Học tập là một phần quan trọng trong cuộc sống của học sinh THCS. Đây là giai đoạn quan trọng để xây dựng nền tảng kiến thức và kỹ năng cho sự phát triển sau này. Tuy nhiên, không phải học sinh nào cũng có thể đạt được thành tích […] co-nen-danh-gia-hoc-sinh-qua-diem-so2 Có nên đánh giá, xếp loại học sinh qua điểm số? Hiện nay điểm số là kết quả để đánh giá cả  quá trình học tập của học sinh, tuy nhiên trên thực tế bảng điểm cao chưa chắc tỉ lệ thuận với việc giỏi các kỹ năng thực tế. Vậy có nên đánh giá học sinh qua điểm số? 1. […]